Pacific Whale

"Molokini and Turtle Snorkel"

Retail $103.95

Our Price $85.95

PAcific WhAle

"Wild Side of Molokini"

RETAIL $123.95

OUR PRICE $109.95

Calypso

"Premier Molokini Tour" 

RETAIL $129.00

Our Price $109.99

Maui Magic

"Maui Magic Adventure Snorkel" 

RETAIL $120.00

OUR PRICE $110.00

Maui Reef Adventures

"Ocean Freedom"

RETAIL $109.99

OUR PRICE $79.95

Aqua Adventure

"Molokini Adventure"

RETAIL $110.00

OUR PRICE $110.00

 

ALi'I NUI

"Luxury Sailing Catamaran" 

RETAIL $169.83

OUR PRICE $169.83

Trilogy

"Discover Molokini" 

RETAIL $138.19

OUR PRICE $138.19

Four Winds

"Maui's Family Fun Boat" 

RETAIL $105.00

OUR PRICE $94.95

Lani Kai

"Heavenly Sea" 

RETAIL $98.00

OUR PRICE $98.00


Maui Activities Sale!